Print

Woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek inspiratiebron voor andere gemeenten

Het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek van Rijkevorsel wordt door Ruimte Vlaanderen geprezen als één van de voorbeelden om de ruimtelijke verdichting in goede banen te leiden. Het plan voorziet in een verfijning van de woonbestemming volgens het gewestplan, waarbij de nadruk ligt op een duurzaam, kwalitatief en betaalbaar woonbeleid.

‘Verdichting van dichtbij bekeken’

In opdracht van het ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw werd onlangs het boek ‘Verdichting van dichtbij bekeken (Xavier Buys, red.)’ uitgegeven. Het boekje is dé inspiratiebron voor wie op een kwaliteitsvolle manier de verdichting van de woningbouw wil laten verlopen. Door te verdichten wil men de kwaliteit van woon- en werkplekken verhogen en ruimte voor natuur en landbouw vrijwaren.

Het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek van Rijkevorsel is één van de tien initiatieven die in het boek zijn opgenomen als voorbeelden van hoe men op een zuinige en goede manier kan omspringen met de beschikbare ruimte. Een mooie erkenning voor de gemeente Rijkevorsel die op het vlak van verdichting een voortrekkersrol vervult. Dankzij de publicatie kan Rijkevorsel nu als inspiratiebron dienen voor andere Vlaamse gemeenten en steden.

Wat houdt het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek in?

Het woonomgevingsplan met richtlijnenboek voorziet in een verfijning van de woonbestemmingen volgens het gewestplan. De gemeente Rijkevorsel wenst met het plan een duurzaam woonbeleid te voeren dat anticipeert op de huidige en toekomstige uitdagingen zoals:

  • het nastreven van woonkwaliteit bij woon- en projectontwikkelingen.
  • het creëren van een betaalbaar woningaanbod.
  • het inspelen op de komende vergrijzingsgolf, woonzorg en de wens om levenslang te wonen in eigen buurt.
  • een bijdrage te leveren aan een lage CO₂-uitstoot en energieverbruik van woningen zoals vooropgesteld in het streekproject Kempen 2020.

Dankzij het plan wordt de burger aan het loket in het gemeentehuis sneller en gerichter geholpen bij vragen over hun huidige of toekomstige woning. Omdat wonen in de rand van de kern niet hetzelfde is als wonen aan het dorpsplein, werd Rijkevorsel in het plan opgedeeld in verschillende woonomgevingen met specifieke richtlijnen. Kandidaat-bouwers bekomen zo meteen de juiste informatie op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort.