Print

Werken omgeving Emiel Van Roeystraat en Borgerhoutstraat

Nieuwsbericht 13 mei 2020

Vanaf maandag 25 mei start fase twee en drie van het bouwproject De Lommert in de omgeving van de Sint-Lenaartsesteenweg, de Emiel Van Roeystraat en de Borgerhoutstraat. Om de veiligheid te garanderen, zal er een tijdelijke wijziging aan de verkeerssituatie in de omgeving zijn.

De werkzaamheden zijn gepland tot eind september 2021. De aannemer en het lokaal bestuur trachten hierbij om de verkeershinder tot een minimum te beperken. 

Maatregelen voor voetgangers

In de Borgerhoutstraat zal de aannemer een aan- en afvoerzone voorzien. Daarom zal het voetpad in de Borgerhoutstraat en in een gedeelte van de Emiel van Roeystraat tijdelijk niet toegankelijk zijn. Voetgangers dienen de rijbaan over te steken in Borgerhoutstraat en aan het kruispunt van de Emiel Van Roeystraat met de Sint-Lenaartsesteenweg.

In de Emiel Van Roeystraat zal een stelling met onderdoorgang voor voetgangers worden ingericht en komt er een tijdelijke oversteekplaats tussen de Borgerhoutstraat en Prinsenpad. 

Maatregelen voor fietsers

De fietssuggestiestroken in de Emiel van Roeystraat blijven berijdbaar. De fietsers dienen wel voorrang te verlenen aan de voetgangers die gebruik maken van de tijdelijke oversteekplaats.

Maatregeln voor gemotoriseerd verkeer

Doorgaand verkeer in de Emiel Van Roeystraat en de Borgerhoutstraat blijft mogelijk. Wel vragen we om de snelheid te matigen in functie van de veiligheid van voetgangers, fietsers en de arbeiders die er aan het werk zijn.

In de Borgerhoutstraat wordt een parkeerverbod ingesteld om de minimale doorgang van 3 m te garanderen. Het éénrichtingsverkeer in de Borgerhoutstraat blijft van kracht.

Ook ter hoogte van de tijdelijk oversteekplaats voor voetgangers in de Emiel Van Roeystraat zal een parkeerverbod gelden, dit om de zichtbaarheid en de veiligheid van de zwakke weggebruikers niet in het gedrang te brengen.

Maatregelen voor werftransport

Werfverkeer zal niet toegelaten zijn op schooldagen tijdens de begin- en einduren van de scholen.

Meer info

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze tijdelijke verkeersmaatregelen kun je tijdens de openingsuren terecht bij de dienst mobiliteit: