Print

Vrijwilligers gezocht voor paddenoverzetactie aan Koekhoven/Dijkbeemd

Nieuwsbericht 7 januari 2020

Ieder voorjaar, ongeveer tussen half februari en begin april, vindt de paddentrek plaats. Na hun winterrust gaan de dieren op weg naar het water waar ze zullen paren en hun eieren afzetten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis. Tijdens deze tocht moeten de padden hier en daar wegen oversteken. Om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden, kan een paddenoverzetactie hulp bieden.

Padden in Koekhoeven/Dijkbeemd

Op de straat Koekhoven, ter hoogte van Dijkbeemd, stelden enkele inwoners vorig jaar vast dat er heel wat padden, kikkers en salamanders de weg oversteken. Om dit veilig te laten verlopen, wil het lokaal bestuur vanaf 2020 de paddentrek graag structureel aanpakken met een overzetactie. Het lokaal bestuur zal een afsluiting en ingegraven emmers voorzien om de padden tegen te houden vooraleer ze de weg oversteken. We zijn echter nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die één of meerdere keren ’s ochtends de padden uit de emmers willen halen en ze aan de overkant van de weg bij de vijver terug willen uitzetten.

Infoavond op 10 februari

Wil jij graag een handje helpen en één of meerdere keren de padden veilig overzetten tussen 17 februari en 1 april 2020? Geef dan je gegevens door via milieudienst@rijkevorsel.be of aan het loket van de dienst omgeving.

Alle geïnteresseerden worden op maandag 10 februari om 19.30 uur uitgenodigd in het gemeentehuis voor meer uitleg en om een praktische regeling uit te werken wie wanneer de overzet uitvoert.