Print

Vogelgriep: ophokplicht voor pluimvee (update)

Update 7 januari 2020

In november kondigde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een ophokplicht af voor pluimvee omdat het vogelgriepvirus werd vastgesteld in België en in onze buurlanden.

De situatie is momenteel onder controle, maar de landelijke ophokplicht blijft nog van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die bijvoorbeeld slechts enkele kippen houden. Geen enkele opgelegde maatregel kan versoepeld worden zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels blijft. Deze situatie kan mogelijks tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Meer info vind je op de website van FAVV www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

 

Nieuwsbericht 16 november 2020

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om jouw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten jouw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je dient al jouw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
  • Het afschermen kan gebeuren door jouw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je jouw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Daarnaast worden alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels strenger gereguleerd, van zodra de maatregelen omtrent covid-19 dergelijke evenementen opnieuw toelaten. Dit is nodig om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Verzamelingen zijn alle evenementen of activiteiten waarbij vogels van verschillende hobbyhouders worden samengebracht, bijv. voor een tentoonstelling, een beurs of prijskamp, of – in het geval van sportduiven – wedstrijdvluchten.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kunt dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken.

Meer info

Voor verdere informatie kun je steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.