Print

Vogelgriep: ophokplicht voor pluimvee

Nieuwsbericht 12 november 2021

Na een geval van vogelgriep in Schilde zijn alle professionele houders en hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, vanaf maandag 15 november verplicht om hun pluimvee of gehouden vogels op te hokken of af te schermen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om jouw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten jouw kippenren of vogelhok te houden.

Wat zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je dient al jouw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
  • Het afschermen kan gebeuren door jouw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je jouw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Dode vogel opgemerkt?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, kunnen dit melden via het gratis telefoonnummer 0800/99.777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken. Een melding volstaat.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kunt dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken.

Meer info

Meer info vind je in het persbericht op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Voor verdere informatie kun je steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.