Print

Versterkte maatregelen vanaf 18 maart

Nieuwsbericht 18 maart

==> vanaf 19 maart staat alle actuele info op www.rijkevorsel.be/corona

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze beslissingen, die genomen werden om hem of haar, maar ook zijn naasten en dierbaren te beschermen, ten volle worden gerespecteerd. Alleen de persoonlijke inzet van iedereen zal ervoor zorgen dat deze maatregelen een reële impact hebben op de situatie.

De onderstaande maatregelen treden in werking vanaf woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

Dit overzicht wordt in de loop van de dag aangevuld met alle actuele informatie en bijkomende informatie vanwege de verschillende overheden.

(1) Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

(2) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing (1,5 meter afstand houden van elkaar) strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd. In geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

(3) Niet-essentiële winkels en handelszaken. Deze blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10 m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten.
 • Krantenwinkels mochten tot voor kort enkel tijdens de week open blijven, nu ook in het weekend. In Rijkevorsel blijven alle krantenwinkels open. Dagbladhandel en postpunt Framanneke is open in de week, maar sluit in het weekend.

(4) Het openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

(5) Reizen naar het buitenland 

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

(6) Markten in de open lucht worden gesloten.

Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

 • De wekelijkse markt op maandag zal bijgevolg vanaf nu niet meer doorgaan in Rijkevorsel.
 • De Buurderij in Sint-Jozef wordt in aangepaste vorm verdergezet. Er wordt gewerkt met tijdssloten. Als je een bestelling plaatst, ontvang je alle info via buurderijverantwoordelijke Sally.
 • Ook de ambulante handel in Sint-Jozef (beenhouwer en kippenkraam) blijft doorgaan.

Tot slot en uiterst belangrijk: de basishygiënemaatregelen en de principes van de social distancing (1,5 meter afstand houden van elkaar) blijven van toepassing.

Meer info