Print

Versoepeling waterbesparende maatregelen

De maatregelen van de provincie Antwerpen om de verspilling van water tegen te gaan en het waterverbruik te beperken, werden op maandag 13 augustus versoepeld. Zo is het gebruik van regen- of grondwater voor het beregenen vanaf nu toegestaan tussen 18.00 uur 's avonds en 10.00 uur 's morgens. Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op het waterverbruik door particulieren als op het waterverbruik door openbare besturen.

Het blijft verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen

Benadrukt wordt dat het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet, regen- én grondwater dient beperkt te worden tot gebruik in het kader van het welzijn van mens en dier (drinken, koken, reinigen van voeding, persoonlijke hygiëne, …). Gebruik gezond verstand en verspil geen water aan niet-essentiële zaken.

Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd.
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling.
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen.
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Water besparen, hoe doe ik dat?

Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:

  • Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen.
  • Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.
  • Laat alleen een volle wasmachine draaien.  Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers.

Meer waterbesparende tips? Kijk op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte.