Print

Tijdelijk oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Rijkevorsel

Nieuwsbericht 19 juli 2019

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod in voor verschillende stroomgebieden in de provincie Antwerpen. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de verschillende stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. 
De stroomgebieden van de Kleine Aa, de Mark en de Kleine Nete situeren zich gedeeltelijk op het grondgebied van Rijkevorsel. Het oppompverbod geldt dus voor alle onbevaarbare waterlopen in Rijkevorsel.

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen

Het tijdelijk verbod treedt in werking vanaf 19 juli en blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via de website van de provincie Antwerpen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

De tekst van het politiebesluit alsook een overzicht van veelgestelde vragen, kun je nalezen in bijlage.