Print

Tijdelijk oppompverbod in stroomgebieden Mark en Kleine Nete

Nieuwsbericht 8 mei 2020 --> bijgewerkt op 20 mei 2020

Omdat het waterpeil in meerdere stroomgebieden in de provincie Antwerpen kritisch laag staat, verbiedt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit om er water op te pompen. Dit geldt voor alle onbevaarbare waterlopen in verscheidene stroomgebieden. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Het captatieverbod geldt o.a. voor de stroomgebieden van de Mark en de Kleine Nete, die zich gedeeltelijk situeren op het grondgebied van Rijkevorsel (zie kaart onder).

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen

Het tijdelijk verbod trad in werking op 8 mei 2020 en werd op 20 mei uitgebreid. Deze blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van € 26 tot € 200 (x 8), of met één van deze straffen alleen.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via de website van de provincie Antwerpen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

De tekst van het politiebesluit alsook een overzicht van veelgestelde vragen, kun je nalezen in bijlage.