Print

Sociale kruidenier en voedselbedeling in Rijkevorsel

Nieuwsbericht 29 maart 2023

Ondanks het feit dat Vlaanderen tot één van de rijkste regio’s ter wereld behoort, leven heel wat mensen met een armoederisico. Ook in onze gemeente is dit een realiteit. Daarom starten we vanaf dit voorjaar met een voedselbedeling en sociale kruidenier.

Sociale kruidenier De Schakel

De Welzijnsschakel van Rijkevorsel baat reeds een tweedehandswinkel met kledij uit in Sint-Jozef Rijkevorsel. Om nog meer tegemoet te komen aan de noden van mensen in armoede, start de Welzijnsschakel op vrijdag 7 april met een sociale kruidenier. De uitvalsbasis van de sociale kruidenier is een lokaal in het Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef Rijkevorsel.

Een sociale kruidenier is een winkel, de klanten zijn mensen in armoede. De sociale dienst van het lokaal bestuur zal op basis van vastgelegde criteria bepalen wie in deze winkel terecht kan. In de winkel zullen goederen tegen een goedkopere prijs dan in een gewone winkel te koop aangeboden worden. Het gaat in eerste instantie om droge voeding, conserven, hygiëneproducten en andere materialen.

Een belangrijk principe van een sociale kruidenier is dat er vraaggericht wordt gewerkt. Het aanbod wordt dus uitgebouwd en aangepast op basis van de vragen en noden van de klanten. Het aanbod bestaat dus niet uit overschotten uit de voedingsindustrie. Mensen in armoede verdienen − net als iedereen − kwaliteit en keuzevrijheid. Op die manier willen we de mensen ook ten volle respecteren in hun menselijke waardigheid.

Naast een winkel wil een sociale kruidenier ook een ontmoetingsplaats zijn. Leven in armoede is vaak een eenzaam en stressvol bestaan. Daarom willen we in de cafetaria van het Gemeenschapscentrum een plek creëren waar mensen bij een tas koffie op adem kunnen komen en een luisterend oor vinden.

Voedselbedeling via Doorgeefluik Rijkevorsel

Inwoners die een laag inkomen of schulden hebben, of die niet kunnen voorzien in de basisbehoefte, kunnen elke maandag en donderdag terecht bij Doorgeefluik Rijkevorsel voor voedselbedeling. De voedselbedeling in Rijkevorsel wordt georganiseerd door Doorgeefluik Hoogstraten-Noord, een vzw die al ruim drie jaar actief is in Hoogstraten en voelt dat ook Rijkevorsel nood heeft aan voedselbedeling. De producten die hier worden aangeboden, zijn gratis.

De voedselbedeling zet voornamelijk via sponsoring in op verse voeding, koelverse en diepvriesproducten. Inwoners kunnen net zoals bij de sociale kruidenier via doorverwijzing van de sociale dienst terecht bij de voedselbedeling. Deze inwoners kunnen bij Doorgeefluik Hoogstraten-Noord  ook non-food producten bekomen en deelnemen aan verschillende evenementen die jaarlijks door hen georganiseerd worden.

Doorgeefluik Rijkevorsel en Kruidenier De Schakel staan samen in voor een totaal en divers aanbod.  Dankzij deze initiatieven kunnen we op een laagdrempelige manier hulp bieden aan wie het echt nodig heeft. 

Openingstijden

Kruidenier De Schakel

  • opstart: vrijdag 7 april 2023
  • pare weken op vrijdag: 15.30 tot 18.00 uur
  • GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61

Doorgeefluik Rijkevorsel

  • opgestart op donderdag 9 maart 2023
  • maandag: van 13.00 tot 15.00 uur
  • donderdag: van 9.00 tot 11.00 uur
  • GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61

Meer info

Wens je graag meer info over het project, dan kun je contact opnemen met de sociale dienst: