Print

Snoeiwerken rondom het gemeentehuis

Van maandag 12 tot woensdag 14 februari 2018 voert een gespecialiseerde firma snoeiwerken uit aan de bomen rondom het gemeentehuis. 

Parkeerverbod

Om deze werken mogelijk te maken, zal zowel voor- als achteraan het gemeentehuis tijdelijk een parkeerverbod ingesteld worden. Je kunt wel parkeren op de parking aan de Molenstraat tegenover het gemeentehuis (blauwe zone) en op de parkeerplaatsen langsheen de Banmolenweg. Uiteraard liggen parking Noord, parking Pastorij, Parking Zuid en Parking Van Roey ook vlakbij. Er blijft dus ruimte genoeg om je wagen te stallen.

Gedeelte gemeentehuis afgesloten

Het terrein rond het gemeentehuis zal ook geheel of gedeeltelijk – dit afhankelijk van de zone waarin gewerkt wordt - afgesloten worden met nadars, net zoals het Oude Sint-Lenaartsepad.

We vragen wel om goed uit te kijken als je de tuin betreedt om het gemeentehuis in- of uit te gaan.
Alvast bedankt om hiermee rekening te houden!

Later ook snoeiwerken op andere locaties

Ook op andere locaties in Rijkevorsel zal de firma in februari snoeiwerken uitvoeren. Na de werken rondom het gemeentehuis worden de bomen in de Essenweg aangepakt. De straat zal dan tijdelijk afgesloten worden tussen de Kerkdreef en de Uitbreidingsstraat. Een korte omleiding via de Rozenstraat wordt voorzien. Hierdoor worden de Kerkdreef en de Uitbreidingsstraat op het stuk tussen de Rozenstraat en de Essenweg tijdelijk weer in beide richtingen opengesteld.

Nadien volgen nog werken aan het parkje in het Doelenpad, waarbij het park volledig wordt afgesloten. Tenslotte zal ook de Brechtsedreef afgesloten worden voor snoeiwerken. Enkel plaatselijk verkeer is dan toegelaten.