Print

Sloopwerken op de site Sas van start

Het gemeentebestuur wenst op de voormalige steenbakkerijsite Sas een kwalitatief herbestemmingsproject te realiseren. Wonen wordt hierbij de hoofdfunctie, maar er kan tevens plaats voorzien worden voor nevenfuncties zoals kleinschalige handel, het verenigingsleven ... Bij de nieuwe invulling is een knipoog naar het verleden onontbeerlijk. In het kader van de doelstellingen van Kempen 2020 wil het bestuur bovendien volop inzetten op duurzaamheid.

Sloopwerken op de site Sas van start

Persbericht 12 mei 2017

Vanaf maandag 15 mei 2017 zal de firma Adams uit Beerse starten met sloopwerken op de site van de voormalige steenfabriek. De duur van deze werken wordt geschat op 80 werkdagen of een viertal maanden. De werken zullen dus vermoedelijk in de loop van september worden afgerond.

Niet alle gebouwen zullen verdwijnen. Zo blijven onder andere de productiehal, de muur aan Stevennekens, een deel van de oven en van de voorgevel behouden. Eerder werd, ter voorbereiding van de sloop, de schouw al gerenoveerd.

Er zal nauw op toegekeken worden dat bij de uitvoering van de werken maximaal rekening wordt gehouden met de veiligheid van de omwonenden. De gebouwen zullen vakkundig en met de grootste omzichtigheid worden gesloopt.

Dat dergelijke werken hinder met zich meebrengen kan niet worden uitgesloten. Het vrachtvervoer zal gebeuren via Stevennekens en de Beersebaan. Ook zal er op het SAS niet langer parkeermogelijkheid zijn voor auto’s of andere voertuigen.

Subsidie van € 180 217 voor sloopwerken op de site Sas

Persbericht 6 april 2017

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, ondersteunt de plannen van de gemeente om deze leegstaande bedrijfsgebouwen te herbestemmen en kent de gemeente Rijkevorsel daarom een subsidie toe ten bedrage van € 180 217, 90 % van de kostprijs van de sloopwerken.

In oktober van vorig jaar beloofde minister Schauvliege de subsidie al. De minister geeft aan dat het project in Rijkevorsel zorgt voor een herbestemming van leegstaande bedrijfsgebouwen zonder dat hiervoor extra open ruimte dient te worden aangesneden. Nu werd de subsidie definitief vastgesteld.

Opdracht sloopwerken toegewezen

Het gemeentebestuur heeft de opdracht toegewezen aan Adams Aannemingen NV uit Beerse, de laagste regelmatige bieder. Vermoedelijk kan de aannemer in de tweede helft van mei starten met het slopen van een aantal gebouwen en constructies op de site. Enkele historisch waardevolle gebouwen en constructies blijven behouden. Dit zijn o.a. een fragment van de oven, de schouw, de afscheidingsmuur waarop de letters ‘Gevelsteenfabriek Sas’ prijken en nog enkele andere gebouwen. De sloopwerken zullen waarschijnlijk ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Concreet blijven volgende gebouwen en constructies behouden (zie nummers op foto onderaan)

  1. de voorgevel van het ovengebouw
  2. een fragment van de oven
  3. de schouw
  4. de afscheidingsmuur langsheen Stevennekens
  5. de arcadebogen van het omlaadstation
  6. de buitenschil van de productiehal langsheen Hoge Heideweg
  7. de kapel langsheen Sint-Jozef
  8. het kantoorgebouw langsheen Sint-Jozef

Ontwikkeling site SAS

Tegelijkertijd gaat de gemeente, samen met IOK, op zoek naar een private partner om de site te ontwikkelen. Ook in het kader van de publiek-private samenwerking moet de overheids-opdrachtenwetgeving gerespecteerd worden. Deze zoektocht verloopt in twee fasen. In de selectiefase worden maximaal drie kandidaten gekozen op basis van een aantal criteria. De voorwaarden waaraan het dossier van de kandidaten moet voldoen, werden opgenomen in een selectiebestek. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad en inmiddels gepubliceerd. De geselecteerde kandidaten krijgen toegang tot de gunningsfase. In deze volgende fase worden de kandidaten beoordeeld op een ontwerp voor de site Sas.

€ 267 600 subsidie voor vernieuwingsproject site Sas

Persbericht 16 september 2016

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, ondersteunt de plannen van de gemeente om de voormallige steenbakkerij Het Sas te herbestemmen en kent de gemeente Rijkevorsel daarom een subsidie toe van € 267 600, of 30 % van de aankoopprijs van de gronden.

Het Vlaamse departement Omgeving, Natuur en Landbouw wil met hun beleid de nadruk leggen op ruimtelijk rendement en het zuinig omspringen met de schaarse beschikbare ruimte in Vlaanderen. Hierbij opteert men eerder voor hergebruik van reeds ingenomen ruimte dan voor de inname van nog open ruimte. Dit is ook de reden waarom Minister Schauvliege subsidies verleent voor het saneringsproject in Rijkevorsel. De minister geeft aan dat het project in Rijkevorsel zorgt voor een herbestemming van leegstaande bedrijfsgebouwen zonder dat hiervoor extra open ruimte dient te worden aangesneden. Daarom wordt een subsidie van € 267 600 toegekend voor de verwerving van de site. De subsidie voor Rijkevorsel bedraagt 30 % van de kostprijs voor de verwerving van de leegstaande bedrijfsruimte.