Print

Senioren, laat van jullie horen!

Nieuwsbericht 22 december 2022

We worden met z’n allen altijd maar ouder, gelukkig maar. Ook onze gemeente kent een sterke toename van de groep ouderen. De vergrijzing van de Vlaamse bevolking is echter niet alleen goed nieuws, ze heeft ook gevolgen voor de samenleving. En daarom is het belangrijk dat we senioren en het ouder worden vanuit een positieve kijk benaderen en dat we hen hier actief bij betrekken.

Overlegorgaan van en voor senioren

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om de Rijkevorselse senioren een stem te geven en te laten participeren aan het beleid van onze gemeente. Daarom gaat het lokaal bestuur in het voorjaar aan de slag met een overlegorgaan bestaande uit leden van verschillende verenigingen. Ook de individuele senior heeft de kans om te zetelen in dit overlegcomité.

Het overlegorgaan geeft advies op vragen van het lokaal bestuur en brengt daarnaast ook zelf ideeën aan. We willen inzetten op uiteenlopende thema’s. Denken we maar aan vervoer en mobiliteit, cultuur en vrije tijd, zorgzaam leven, dienstverlening, ...

Eerste bijeenkomst op maandag 6 februari

Ben jij lid van een seniorenvereniging, een vereniging voor mantelzorgers of een vereniging die een seniorenwerking kent? Ben je bewoner in een woonzorgcentrum of heb je als 60-plusser interesse om mee na te denken over het seniorenbeleid in onze gemeente? Kom dan zeker naar onze eerste verkennende bijeenkomst op maandag 6 februari 2023 om 19.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.