Print

Schoolcheques voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben

Nieuwsbericht 29 augustus 2019

Het lokaal bestuur (gemeente en OCMW Rijkevorsel) hecht veel belang aan de onderwijskansen van de Rijkevorselse kinderen. Daarom zal het lokaal bestuur ook dit schooljaar onderwijscheques voorzien voor gezinnen die het financieel niet zo breed hebben. Op die manier kan de gemeente hen een handje helpen bij de betaling van de facturen van de lagere school.

Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten, ontvangen binnenkort onderwijscheques per post. Je ontvangt deze automatisch: je hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van € 10 toegekend aan de gerechtigden. Met deze cheques kunnen de ouders de facturen van de lagere school betalen per kind.

De Rijkevorselse lagere scholen - De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas - werken actief mee aan het project. Ook zijn er een aantal  buitendorpse scholen die een overeenkomst met het lokaal bestuur gesloten hebben over de onderwijscheques. Wil je weten welke? Dan kun je hiervoor terecht bij de financiële dienst (zie contactgegevens onderaan). Volgt jouw kind les in een school die nog geen overeenkomst heeft afgesloten, dan kun je de school contacteren om dit alsnog in orde te brengen.

Indien je denkt recht te hebben op onderwijscheques en deze niet automatisch ontvangt, mag je deze steeds aanvragen bij de financiële dienst in het gemeentehuis, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken: