Print

School- en studietoelagen 2017-2018

Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan bij de Vlaamse overheid. Al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, een studietoelage ontvangen om de schoolkosten te drukken.

Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren. Het bedrag varieert van € 94,98 euro voor kleuters tot zelfs € 4 042,25 voor kotstudenten. En je komt misschien zelfs vlugger in aanmerking dan je denkt. Twijfel je of je recht hebt op een toelage, bijvoorbeeld omdat je gezinsinkomen iets hoger lijkt van de maximumgrens? Dien dan voor alle zekerheid toch een aanvraag in, misschien val je wel net nog onder het grensinkomen.

Een studietoelage aanvragen

Voor het schooljaar 2017-2018 kun je je aanvraag indienen tot en met 1 juni 2018. Dit kan per post of via de website www.studietoelagen.be. Voor gezinnen die de voorbije jaren al een toelage ontvingen, wordt er automatisch een dossier opgestart in de periode november 2017 tot februari 2018. Leerlingen en studenten die nog geen toelage kregen, moeten de eerste keer zeker zelf hun aanvraag indienen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van de toelagen? Dan kun je hiervoor terecht bij het OCMW van Rijkevorsel (ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65). De maatschappelijk werkers helpen je graag verder. Ook de scholen kunnen je extra info bezorgen.