Print

Parking Van Roey blijft voorlopig open

Het gemeentebestuur werd recent door de firma Groep Van Roey NV in kennis gesteld dat de oude parking van Van Roey vanaf 6 maart 2017 niet meer gebruikt zou kunnen worden door inwoners. Naar aanleiding van de verhuis van Van Roey naar het industrieterrein aan het Looi, kon de gemeente tijdelijk gebruik maken van deze parking op de hoek van de Sint-Lenaartsesteenweg en de Emiel Van Roeystraat. De firma Dumont-Wyckhuyse, een dochteronderneming van de firma Groep Van Roey NV, heeft deze gebruikersovereenkomst opgezegd.

Gebruik parking voor onbepaalde duur verlengd

Groep Van Roey heeft echter laten weten dat het gebruik van de parking voor onbepaalde duur verlengd wordt. Het afsluiten was nodig om de werf voor het bouwproject Hof Van Roey veilig in te richten. Omdat er geschoven is met de planning zijn de volgende fasen uitgesteld. Inwoners kunnen met hun voertuig voorlopig dus nog terecht op parking Van Roey.

Omdat de parking in de nabije toekomst definitief zal verdwijnen en aangezien vele ouders van schoolgaande kinderen gebruik maken van de parking zal het gemeentebestuur op termijn extra parkeerplaatsen voorzien in de directe schoolomgeving. De ruimte om parkeerplaatsen te creëren is echter beperkt. Het gemeentebestuur vraagt dan ook om gebruik te maken van de omliggende parkings (parking noord, parking zuid, parking pastorij, ...).

De scholen in Rijkevorsel ondernemen tal van acties rond verkeersveiligheid. Hierbij stimuleren ze de kinderen en de ouders om met de fiets naar school te rijden. Het gemeentebestuur ondersteunt deze acties ten volle en doet dan ook een warme oproep aan de ouders van schoolgaande kinderen en aan de leerkrachten om voortaan te kiezen voor de fiets in plaats van met de auto naar school te rijden.