Print

Overzicht wegenwerken in januari

Nieuwsbericht laatst bijgewerkt op 24 januari 2023 

Vanaf maandag 9 januari staan er een aantal wegenwerken op het programma in Rijkevorsel. Deze kunnen eventueel verkeershinder met zich meebrengen. Hieronder vind je een overzicht van de geplande werken. Zoals steeds is de uitvoering van de werken afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Merksplassesteenweg - Vorselmoerweg

Nutswerken Fluvius: vanaf 25 januari 

Klik om de afbeelding in groter formaat te bekijken

Vanaf woensdag 25 januari zal een aannemer in opdracht van Fluvius gedurende een vijftal dagen nutswerken uitvoeren op de Merksplassesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vorselmoerweg (werkzone vanaf huisnummer 68 tot en met 84).

De start van de werken was eerder voorzien vanaf 18 januari, maar door de slechte weersomstandigheden zijn de werken met een week uitgesteld.

De werken kunnen voor het doorgaand verkeer sterke hinder met zich meebrengen. Het verkeer kan de werkzone passeren aan de hand van verkeerslichten op de Merksplassesteenweg en op de Vorselmoerweg. 

Voetgangers en fietsers kunnen passeren via een fietssluis op de rijbaan.

Vlimmersebaan

Op de Vlimmersebaan wordt er deze maand in opdracht van een aantal nutsmaatschappijen op vier verschillende locaties gewerkt. 

Update: de werken op de Vlimmersebaan zijn uitgesteld met minstens één week.

Nutswerken Proximus: 9-13 januari

Een aannemer voert in opdracht van Proximus nutswerken uit op de Vlimmersbaan van maandag 9 januari tot en met vrijdag 13 januari. De werken situeren zich ter hoogte van huisnummers 17, 19 en 21 (kaart). Er wordt gewerkt op het fietspad, het trottoir en de berm. Bovendien wordt de helft van de rijbaan ingenomen voor de uitvoering van de werken.

Voor het doorgaand verkeer is een voorrangsregeling van kracht: via verkeerslichten wordt het verkeer voorbij de werkzone geleid. Voetgangers en fietsers kunnen passeren via een fietssluis op de rijbaan.

Nutswerken Pidpa: 9-13 januari

Een aannemer voert in opdracht van Pidpa nutswerken uit op de Vlimmersbaan van maandag 9 januari tot en met vrijdag 13 januari. De werken situeren zich ter hoogte van huisnummer 114 (kaart). Er wordt gewerkt op het fietspad, het trottoir en de berm. Voor de uitvoering van de werken wordt de helft van de rijbaan ingenomen .

Voor het doorgaand verkeer is een voorrangsregeling van kracht: via verkeersborden wordt het verkeer voorbij de werkzone geleid. Voetgangers en fietsers kunnen passeren via een fietssluis op de rijbaan.

Nutswerken Fluvius: 10-25 januari

Fluvius voert via een aannemer werken uit aan de berm ter hoogte van enerzijds Vlimmersebaan 1 (kaart) en anderzijds Vlimmersbaan 13 (kaart). 

Ter plaatse kan het verkeer via een rijbaanversmalling passeren in twee richtingen.

Nutswerken Pidpa: 16 en 17 januari

Op maandag 16 januari en op dinsdag 17 januari voert een aannemer in opdracht van Pidpa nutswerken uit op de Vlimmersbaan. De werken situeren zich ter hoogte van huisnummer 22 (kaart). Er wordt gewerkt op het fietspad, het trottoir en de berm. De helft van de rijbaan wordt ingenomen voor de uitvoering van de werken.

Voor het doorgaand verkeer is een voorrangsregeling van kracht: via verkeersborden wordt het verkeer voorbij de werkzone geleid. Voetgangers en fietsers kunnen passeren via een fietssluis op de rijbaan.

Lacyns - Sint-Lenaartsesteenweg

Nutswerken Fluvius: 10-31 januari

Vanaf dinsdag 10 januari tot en met dinsdag 31 januari voert een firma in opdracht van Fluvius nutswerken uit in Lacyns. Deze werken waren aanvankelijk gepland in december, maar werden omwille van de slechte weersomstandigheden uitgesteld.

Tijdens deze werken zal een gedeelte van het fietspad van de Sint-Lenaartsesteenweg ter hoogte van Lacyns onderbroken zijn. Fietsers kunnen hun weg dan verderzetten over een afgeschermd stuk van de rijbaan.

Voertuigen op de Sint-Lenaartsesteenweg worden tijdelijk via beurtelings verkeer over één rijstrook langs de werkzone geleid.

Voetgangers kunnen Lacyns bereiken via een tijdelijke voetgangersbrug.

Kleine Gammel

Nutswerken Fluvius: 18 januari

Klik om de afbeelding in groter formaat te bekijken

Op woensdag 18 januari voert een firma in opdracht van Fluvius nutswerken uit in Kleine Gammel ter hoogte van huisnummer 1. Door de werken is er tijdelijk geen verkeer mogelijk op Kleine Gammel tussen Gammel (N14) en Kruisboogweg.

Tijdens de werken dient alle doorgaand verkeer volgende omleiding te volgen:

  • Gammel (N14) – Kruisboogweg (éénrichtingsverkeer) – Kleine Gammel enerzijds
  • Kleine Gammel – Heesbeekweg – Houtelweg – Gammel anderderzijds.