Print

Oppompverbod op onbevaarbare waterlopen aangepast

Nieuwsbericht laatst bijgewerkt op 19 november 2020

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx kondigt via politiebesluit een aanpassing van het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil. Voor enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode. Daarom blijft het geldende captatieverbod in een beperkt aantal stroomgebieden wel nog van kracht.

Wat houdt het captatieverbod in voor Rijkevorsel?

Het captatieverbod blijft in Rijkevorsel geldig voor alle onbevaarbare waterlopen in het stroomgebied van de Molenbeek, ten zuiden van Rijkevorsel (zie kaart onder).

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelenwater, voor drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid.

Captatieverbod in de provincie Antwerpen

Bij politiebesluit, uitgevaardigd door de Gouverneur van de provincie Antwerpen, is het verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van:

  • Maasbekken (gedeeltelijk)
  • Molenbeek (gedeeltelijk)
  • Laarse Beek
  • Zwarte Neet
  • Voorste Neet 
  • en Achterste Neet

klik op de afbeelding voor een grotere versie van de kaart

Het verbod blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van € 26 tot € 200 (x 8), of met één van deze straffen alleen.

Opvolging door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters de waterpeilen continu op. Zodra het vooropgestelde drempelpeil wordt bereikt kan het captatieverbod worden opgeheven. Hierbij wordt steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte” toegepast.

Meer info

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via de website van de provincie Antwerpen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

De tekst van het politiebesluit alsook een overzicht van veelgestelde vragen, kun je nalezen in bijlage.