Print

Openbaar onderzoek 'meest kwetsbare waardevolle bossen'

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.

Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming. In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 is het mogelijk hierop opmerkingen in te dienen. Gedurende deze periode liggen de ontwerpkaart voor het grondgebied Rijkevorsel ter inzage bij de milieudienst en de dienst ruimtelijke ordening (dienst omgeving). De kaarten zijn na afspraak ook raadpleegbaar bij het Agentschap Voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel.

Het volledige dossier en meer uitleg kun je vinden op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek. Langs deze weg heb je ook toegang tot het geoloket.  Dit geoloket bied je de mogelijkheid gericht naar een specifiek bos te zoeken en hier direct uw opmerkingen te formuleren.

Opmerkingen over de ontwerpkaart(en) kunnen schriftelijk of via het geoloket ingediend worden tot uiterlijk 14 juli 2017.  Opmerkingen dien je aangetekend te versturen of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het Agentschap Voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel, of over te maken via het geoloket.