Print

Oostmalsesteenweg gedeeltelijk onderbroken door werken Elia

Update 7 mei 2019

De reisweg voor de bussen van De Lijn werd aangepast vanwege de moeilijke doorgang in de Langstraat. Er wordt nu gereden vanaf de halte Rijkevorsel Kerk via de Sint-Lenaartsesteenweg, Oude Baan en Vaart.

 

Update 16 april 2019

Oostmalsesteenweg gedeeltelijk onderbroken vanaf eind april

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is gestart met de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel tussen Rijkevorsel en Beerse.

Na de afronding van de werken in het Looi zal op 29 april 2019 gestart worden op de Oostmalsesteenweg tussen de Vaart en de Langstraat.

De Oostmalsesteenweg zal dan voor een deel enkelrichting gemaakt worden. Wie van Malle komt, kan gewoon langs de gewestweg naar Rijkevorsel rijden. Wie naar Malle wil, zal de omleiding langs Stevennekens en de Vlimmersebaan dienen te volgen.

Het einde van de werken op de Oostmalsesteenweg is voorzien op 7 juni 2019. Indien er wijzigingen aan deze timing komen, zal je dit hier kunnen lezen. 

 

Nieuwsbericht 15 maart 2019

Aanleg hoogspanningskabel 150kV tussen Rijkevorsel en Beerse

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is in april 2019 gestart met de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel tussen Rijkevorsel en Beerse. Indien alles volgens de planning verloopt, duren de werken tot eind 2019.

Waarom?

De toename van warmtekrachtkoppelingen en windturbines in de Noorderkempen zorgt voor een groot aandeel gedecentraliseerde energieproductie. De nieuwe dubbele 150kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations van Rijkevorsel en Beerse zorgt ervoor dat die energie kan aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeert Elia eveneens in een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnetwerk in de regio.

Traject

Er zal vertrokken worden van de Langstraat, via de Oostmalsesteenweg, Looi, Looiweg, De Parre en dan naar de Hoeveweg. Daar wordt met een gestuurde boring onder het kanaal naar het Pannenhuispad toe gewerkt. Dan gaat het van de Vlimmersebaan naar de Zuiderdijk en zo naar Beerse.

De vooropgestelde planning vind je terug op de detailkaart van het hele project.

Hinder

Elia zal maatregelen treffen om de impact op de mobiliteit te beperken. Zo vinden de werken enkel overdag  plaats tussen 7.00 uur en ten laatste 19.00 uur. Indien nodig zullen lichten geplaatst worden om een vlotte doorgang langs de werf te verzekeren. Fiets- en voetpaden blijven steeds toegankelijk.

In de meeste gevallen zullen alle woningen ook steeds ’s ochtends en ’s avonds bereikbaar zijn. Met de handelaars langsheen het traject zal de aannemer contact opnemen om afspraken te maken over de bereikbaarheid.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werken of de impact ervan kun je contact opnemen met Rudy Vandenvloet (aannemer) via het nummer 0496 59 48 20 of met Peter Vanbael (werftoezichter) via het nummer 0498 90 57 50.

Voor algemene info over het project kun je ook altijd contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of de gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren).

Op de website van Elia vind je steeds de laatste stand van zaken van het project.