Print

Nieuwe premies voor duurzame initiatieven

Nieuwsbericht 1 oktober 2020

Op 1 oktober treedt een nieuw subsidiereglement in werking waarmee het lokaal bestuur de biodiversiteit een extra duwtje in de rug wil geven en inwoners wil stimuleren om extra in te zetten op duurzaam bouwen.

Voor versterking van de biodiversiteit worden subsidies uitgereikt voor natuurverenigingen die natuurgebieden aankopen, voor landbouwers die hun akkerranden inzaaien als bloemenweide en voor andere inwoners die een grote bloemenweide aanleggen. Bovendien kun je ook al als particulier een subsidie krijgen voor het aanleggen van kleine landschapselementen zoals gemende hagen, houtkanten of bomenrijen. De bestaande subsidies voor zwaluwnesten en imkers blijven behouden.

Ook inwoners die hun huis duurzaam willen (ver)bouwen kunnen van het lokaal bestuur een extra duwtje in de rug krijgen. Ga je een groendak aanleggen of een warmtepomp, zonneboiler of pelletinstallatie plaatsen? Dan heb je misschien recht op een extra subsidie vanuit de gemeente. Ook voor het hergebruik van hemelwater in bestaande woningen is ondersteuning voorzien. Tot slot blijft ook de premie voor herbruikbare luiers behouden.

Een premie aanvragen

  • Voor elke premie kun je hieronder een aanvraagformulier in .pdf-formaat downloaden. Deze kun je vervolgens ingevuld via e-mail bezorgen aan omgeving@rijkevorsel.be. Het is ook mogelijk om het formulier per post te verzenden naar lokaal bestuur Rijkevorsel ta.a.v. dienst omgeving, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel. 
  • Voor sommige premies is er ook een online invulformulier beschikbaar. Op termijn zullen alle premies online aangevraagd kunnen worden.

Alle informatie, de voorwaarden en de subsidiebedragen van de premies vind je terug in het Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam bouwen (pdf).

Duurzame premies vanaf 1 oktober 2020

aankoop natuurgebieden door natuurverenigingen pdf  
aanleg bloemenweidespdf 
aanleg kleine landschapselementen (KLE)pdf 
activiteiten rond biodiversiteit of duurzaam bouwenpdf 
bewoonde zwaluwnesten (zwaluwpremie) pdf *invulformulier *
gebruik van hemelwaterpdfinvulformulier
groendakpdf 
herbruikbare luierspdfinvulformulier
imkerpremiepdfinvulformulier
inzaaien akkerrandenpdf 
pelletinstallatiepdfinvulformulier
warmtepomppdfinvulformulier
zonneboilerpdfinvulformulier

* formulier enkel beschikbaar tussen 1 mei en 15 juni
 

Een tip: aankopen bij Behaag onze Kempen kunnen ook in aanmerking komen voor een subsidie. Voor deze actie kun je nog plantgoed bestellen tot en met 20 oktober 2020.