Print

Nieuw inschrijvingsdecreet in het onderwijs: afspraken in Rijkevorsel

Nieuwsbericht 10 februari 2023

De Vlaamse overheid heeft een nieuw decreet uitgevaardigd voor de inschrijvingen in het onderwijs voor het schooljaar 2023–2024. De scholen moeten voortaan kiezen of ze met een aanmeldingssysteem willen werken of niet. Onderwijsinstellingen die omwille van hun capaciteitsbepaling leerlingen willen weigeren, zijn verplicht om digitaal te gaan aanmelden.

De Rijkevorselse scholen hebben de volgende beslissing genomen:

Vrije Kleuterschool Het Moleke en Het Kleine MolekeAanmelden is niet nodig, meteen inschrijven is mogelijk.
Vrije Basisschool Het KompasAanmelden is niet nodig, meteen inschrijven is mogelijk.
Vrije Lagere School Sint-LuciaschoolAanmelden is niet nodig, meteen inschrijven is mogelijk.
Gemeentelijke Lagere School De WegwijzerEerst aanmelden, daarna pas inschrijven op uitnodiging.

 

Om een kleuter in te schrijven, hoef je je in Rijkevorsel niet aan te melden.

Hoe inschrijven in de Rijkevorselse lagere scholen?

Enkel voor inschrijvingen in de lagere school is de procedure verschillend in de drie lagere scholen. Het Kompas en de Sint-Luciaschool werken zonder het aanmeldingssysteem, in De Wegwijzer is aanmelden wel nodig.

Deze procedure geldt enkel voor nieuwe leerlingen en is niet nodig voor leerlingen die al ingeschreven zijn.

Klik op onderstaande knoppen voor een overzicht per school van de data wanneer de kleuters op bezoek komen, de data van de infoavonden voor ouders en de info over het inschrijven:

Het moment van aanmelden heeft geen invloed op de volgorde. Bij het opmaken van de volgorde zijn een aantal criteria wel belangrijk:

  • voorrang voor broers en zussen
  • voorrang voor kinderen van personeelsleden
  • domicilieadres in Rijkevorsel of niet
  • afstand van het domicilieadres van één van de ouders tot de school

Ouders die niet beschikken over de nodige digitale middelen of ouders die hulp nodig hebben bij het digitale proces om aan te melden, kunnen contact opnemen met de scholen.