Print

Multidisciplinaire brandweeroefening omgeving Breebos

Nieuwsbericht vrijdag 22 maart 2019

Op vrijdagavond 22 maart organiseert brandweerpost Rijkevorsel in samenwerking met andere posten uit de hulpverleningszone Taxandria een grootschalige multidisciplinaire brandweeroefening. De oefening vindt plaats in de  omgeving van Breebos, aan de Merksplassesteenweg 104 in Rijkevorsel.

Tijdens de oefening wordt er een noodsituatie geënsceneerd waarbij de coördinatie van verschillende diensten nodig zal zijn. Tijdens de oefening zal dus naast hulpverlening (brandweer en ziekenwagendienst) een ook beroep worden gedaan op het CCGEM (crisiscel), de politionele diensten en indien nodig de civiele bescherming, de nodige experts, …  om de noodsituatie op te lossen en de gevolgen ervan te beperken.

Het doel van deze oefening is:

  • oefenen onder realistische omstandigheden met rook en vuur
  • oefenen van verschillende technische oefeningen en een goede voorbereiding op eventuele gelijkaardige situaties
  • oefenen met verschillende disciplines met als voornaamste oefendoel leren van elkaars handelen

Om het scenario zo echt mogelijk te houden voor de brandweermensen, werd alles in het geheim voorbereid en was communicatie vooraf niet mogelijk. De brandweeroefeningen zijn een absolute voorwaarde om de brandweermannen te trainen in enerzijds de paraatheid en anderzijds de kennis en werking van de brandweermaterialen. Ook het CCGEM krijgt de unieke mogelijkheid in praktijk te oefenen.  Het CCGEM, het Gemeentelijke Coördinatiecomité, is de crisiscel van de gemeente. Dit comité komt bij elkaar onder leiding van de burgemeester en bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde betrokken hulpdiensten zoals bij de Commandopost-Operaties (CP-ops), maar dan op een hoger niveau.

Er zal een grondige analyse gemaakt worden van de oefening en de eindconclusies worden gebruikt om bestaande procedures en plannen waar nodig te verfijnen met het oog op een adequate bescherming van de burgers bij dergelijke situaties.

Schrijf je in op BE-Alert!

Tijdens de oefening wordt er ook een testbericht via BE-Alert verstuurd naar de inwoners van Rijkevorsel die ingeschreven zijn op BE-Alert.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Registreer je nu!

Je kunt je heel gemakkelijk gratis registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in!