Print

Meet mee de luchtkwaliteit in jouw straat

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over luchtkwaliteit. Zo helpen ze mee om een uitdagend wetenschappelijk probleem op te lossen. De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

Een onderzoek door en voor burgers

Niet minder dan 20 000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.

Schrijf je in en doe mee!

Om CurieuzeNeuzen Vlaanderen wetenschappelijk te doen slagen, hebben we heel veel meetpunten nodig. Daarom willen we zo veel mogelijk burgers betrekken bij het onderzoek. Gezinnen, scholen, bedrijven, verenigingen: iedereen kan zich inschrijven!

Schrijf je snel in tot 20 maart 2018. Ook de gemeente Rijkevorsel heeft zich opgegeven met als mogelijk meetpunt het gemeentehuis.