Print

Lokaal bestuur laat wensen van kinderen uit armere gezinnen uitkomen met Feeënbomen-project

Nieuwsbericht 11 augustus 2020

Momenteel beheerst Covid-19 onze levens. In kwetsbare gezinnen is dit effect nog groter aanwezig. Het lokaal bestuur Rijkevorsel hecht veel waarde aan hun welzijn. Hierbij vinden wij het belangrijk om activiteiten en projecten te organiseren die voorkomen dat deze gezinnen in sociaal isolement geraken.

Met het proefproject ‘de Feeënboom’, bedacht door vzw The Good Witches, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren (0 tot en met 15 jaar) uit kwetsbare gezinnen een leuk cadeau mogen ontvangen tijdens de eindejaarsperiode. Zij krijgen de kans om een cadeau te kiezen voor een maximumbedrag van € 30 en mogen deze toevoegen aan hun verlanglijstje. Het hoeft niet één geschenk van € 30 te zijn. Het kunnen ook meerdere cadeaus zijn met een maximum totale waarde van € 30.

Plaatsing Feeënbomen in het najaar

De Feeënbomen worden dit najaar geplaatst op verschillende locaties in Rijkevorsel. Inwoners van Rijkevorsel kunnen dan via de Feeënbomen de wensen van deze kinderen in vervulling laten gaan. Het bestuur werkt hiervoor samen met verschillende partners, organisaties en ondernemers.

Uiteraard hopen we dat er veel respons komt op dit initiatief, zodat we een brede glimlach op het gezicht van deze kinderen en jongeren kunnen toveren!

Welke gezinnen komen in aanmerking?

Onder kwetsbare gezinnen verstaan we:

  • Personen die reeds gekend zijn bij de sociale dienst of doorverwezen zijn door partnerorganisaties: personen in schuldhulpverlening, personen in collectieve schuldenregeling, personen in budgetbeheer, personen die een leefloon ontvangen, …
  • Personen wiens inkomen onder de Europese armoedegrens ligt:
    • € 1 187 voor een alleenstaande volwassene
    • voor iedere bijkomen persoon ouder dan 14 jaar: + € 593,50
    • voor iedere bijkomende persoon jonger dan 14 jaar: + € 356,25

Gezinnen die in aanmerking komen voor het project* zullen hierover in september een brief ontvangen via de sociale dienst.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@ocwmrijkevorsel.be">socialedienst@ocwmrijkevorsel.be