Print

LEADER zoekt vernieuwende ideeën voor het platteland

Ben jij een rurale ondernemer of ben je lid van een vereniging en heb jij voor onze gemeente of onze regio een goed idee rond één van de onderstaande thema’s? 

  • landbouw-en natuureducatie
  • vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte
  • armoede en kwetsbaarheid op het platteland 

Dan kan LEADER jou daarbij helpen met een toelage tot maximaal € 100 000 voor een periode van twee jaar (goed voor maximaal 65 % van de totale projectkost).

LEADER is een subsidieprogramma dat speciaal is opgericht voor projecten op het platteland. Het wordt gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Voorwaarde is dat het project past binnen de doelstellingen van het LEADER-gebied en dat je samenwerkt met meerdere lokale of regionale partners.

Onze gemeente maakt deel uit van regio LEADER MarKAante Kempen+. Alle informatie, een paar goede voorbeelden en alle documenten om een projectaanvraag in te dienen kan je online vinden op www.leaderprovincieantwerpen.be. Belangrijk is dat je je projectidee ten laatste op 2 mei 2017 inzendt om in aanmerking te kunnen komen voor deze projectoproep. 

Meer info

Op de website www.leaderprovincieantwerpen.be vind je meer informatie over de drie LEADER-gebieden in de provincie Antwerpen, de thema’s waarrond je projecten kunt indienen, een praktische handleiding én alle nodige documenten. 

Met al je vragen over dit subsidieprogramma kun je terecht bij het LEADER-secretariaat:

LEADER provincie Antwerpen
Vzw RURANT
Hooibeeksedijk 1 – 2440 Geel
014 85 27 07
platteland@provincieantwerpen.be