Print

Land- en tuinbouwers kunnen schade aan teelten melden

Updates:

dinsdag 14 augustus:

  • De uiterlijke datum om een aanvraag bij de gemeente Rijkevorsel in te dienen
  • Het Ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw zal na afloop van de droogte advies vragen aan het KMI over het uitzonderlijk karakter van deze droogte. Als deze droogte door het KMI als uitzonderlijk wordt aangeduid zal het ministerie dadelijk de procedure voor ekenning als landbouwramp opstarten. Het komt dan toe aan de Vlaamse Regering om daarover een beslissing te nemen.

donderdag 16 augustus:

  • Op donderdag 9 augustus werd door de schattingscommissie voor de eerste keer een rondgang gehouden m.b.t. het vaststellen van de landbouwschade.
  • Omwille van de grote hoeveelheid ingediende dossiers zal er in de week van 20 tot 24 juli nog rondgegaan worden.
  • Zodra alle rondgangen afgerond zijn, zal dit vermeld worden op deze webpagina.
  • Alle land- en tuinbouwers die een aanvraag hebben ingediend, zullen nadien per e-mail verwittigd worden.

Landbouwschade door droogte

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken heeft zijn sporen nagelaten op onze land- en tuinbouwbedrijven. De weersvoorspellingen geven eveneens aan dat de komende dagen weinig of geen regen mag verwacht worden. Dit zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor een aantal teelten.

Land- en tuinbouwers die als gevolg van de extreme weeromstandigheden schade hebben aan hun teelten kunnen tot en met 14 augustus een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade moet er een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur ingediend worden. Op onze gemeentelijke website kun je hiertoe een aangifteformulier terugvinden.

Meer info over de aangifte kun je lezen op de webpagina www.rijkevorsel.be/landbouw.