Print

Infosessie inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

Op vrijdag 1 juni 2018 opent het Agentschap Onroerend Erfgoed het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig Erfgoed in de provincie Antwerpen. Het openbaar onderzoek ligt ter inzage bij de dienst omgeving vanaf vrijdag 1 juni 2018 tot en met maandag 30 juli 2018. Je kunt het dossier ook online raadplegen op de website van Onroerend Erfgoed.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5 – 1000 Brussel. Dit kan aangetekend verzonden worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed of afgegeven worden aan de balie in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Infosessie in Rijkevorsel op 13 juni

Het gemeentebestuur organiseert samen met Erfgoed Noorderkempen op woensdag 13 juni 2018 een infosessie over het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig Erfgoed in de provincie Antwerpen.

Geïnteresseerden zijn welkom in de raadzaal van het gemeentehuis om 19.30 uur.

Meer info

Voor meer info kun je tijdens de openingsuren terecht bij de dienst omgeving: