Print

Hulp bij het invullen van de aangifte personenbelasting

Nieuwsbericht 13 april 2021

Omwille van het coronavirus gaat de zitdag voor het invullen van de belastingaangifte ook dit jaar niet door. De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zet opnieuw maximaal in op hulp per telefoon op afspraak.

Jaarlijkse belastingaangifte

Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar vanaf de maand mei een aangifteformulier voor de personenbelasting in de bus. Deze belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt geheven en geïnd door de FOD Financiën. De belastingaangifte kun je indienen via het papieren aangifteformulier door deze te verzenden naar het aangegeven adres. Via de website taxonweb.be kun je een elektronische aangifte doen. 

Hulp bij het invullen van de aangifte 2021 door FOD Financiën

De hulp bij de aangifte wordt dit jaar opnieuw telefonisch én op afspraak georganiseerd:

  • Personen die vorig jaar hun aangifte via de telefoon lieten invullen, worden gecontacteerd door medewerkers van de FOD Financiën voor een nieuwe afspraak.
  • Vanaf 5 mei kun je zelf contact opnemen met de FOD Financiën om een afspraak te boeken. Het telefoonnummer dat je hiervoor mag bellen, staat op de envelop van jouw aangifte.

Meer informatie? Hulp nodig?

Raadpleeg de website van de FOD Financiën: financien.belgium.be of bel naar 02 572 57 57 elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.