Print

Hulp bij het invullen van de aangifte personenbelasting

Nieuwsbericht 2 mei 2019

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Hiervoor kun je in de maanden mei en juni terecht in het kantoor van de FOD Financiën in Brasschaat. Op maandag 20 mei kun je je ook op het gemeentehuis laten helpen door enkele medewerkers van de FOD Financiën. 

Jaarlijkse belastingsaangifte

Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar vanaf de maand mei een aangifteformulier voor de personenbelasting of belastingbrief in de bus. Deze belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt geheven en geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

De belastingaangifte kun je indienen via het papieren aangifteformulier door deze te verzenden naar het aangegeven adres. Via de website taxonweb.be kun je een elektronische aangifte doen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart of token nodig en een kaartlezer.

Hulp in de kantoren van Brasschaat

Op de kantoren van de FOD Financiën in Maria-Ter-Heide (Campus Coppens), Ruiterijschool 3 in Brasschaat, helpen ze je met het invullen van de aangiften. Je kunt er in de maand mei alle werkdagen terecht van 9.00 tot 12.00 uur. In de maand juni is het kantoor alle werkdagen doorlopend open van 9.00 tot 15.00 uur.

Zitdag op 20 mei 2019 in het gemeentehuis

Op maandag 20 mei 2019 komen enkele medewerkers van de FOD Financiën naar het gemeentehuis van Rijkevorsel om je te helpen met het invullen van je aangifteformulier. Je kunt bij hen terecht van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Elk jaar opnieuw stellen we vast dat er veel meer inwoners in de voormiddag komen opdagen in vergelijking met de namiddag. Wens je sneller geholpen te worden, dan is het misschien aangewezen om in de namiddag een bezoek te brengen aan het gemeentehuis.

Welke documenten dien je mee te nemen?

 • jouw identiteitskaart
 • de aangifte(n) indien reeds ontvangen
 • de vorige aanslag (aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017)
 • alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen, ...)
 • alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, PWA/wijk-werken, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, ...)

Voor de aangifte van iemand anders breng je ook volgende zaken mee:

 • een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • een volmacht

Tax-on-web gebruiken?

Wens je Tax-on-web te gebruiken bij het invullen van jouw belastingsdocumenten? Controleer dan tijdig of je je PIN-code nog hebt!

 • Testen: met PIN-code op de dienst burgerzaken
 • Resetten: met PUK-code op de dienst burgerzaken
 • Nieuwe codes aanvragen: www.rijkevorsel.be/PIN of op de dienst burgerzaken
 • Opgelet: leveringstermijn nieuwe code bedraagt drie weken.