Print

Hulp bij het invullen van de aangifte personenbelasting

Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar vanaf de maand mei een aangifteformulier voor de personenbelasting of belastingbrief in de bus. Deze belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt geheven en geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

De belastingaangifte kun je indienen via het papieren aangifteformulier door deze te verzenden naar het aangegeven adres.
Via de website taxonweb.be is het mogelijk om een elektronische aangifte te doen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart of token nodig en een kaartlezer.

Hulp in de kantoren van Brasschaat

Op de kantoren van de FOD Financiën in Maria-Ter-Heide (Campus Coppens), Ruiterijschool 3 in Brasschaat, helpen ze je met het invullen van de aangiften. Je kunt er in de maand mei alle werkdagen terecht van 9.00 tot 12.00 uur. In de maand juni is het kantoor alle werkdagen doorlopend open van 9.00 tot 15.00 uur.

Zitdag op maandag 15 mei 2017 in het gemeentehuis

Op 15 mei 2017 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur komen enkele medewerkers van de FOD Financiën naar het gemeentehuis van Rijkevorsel om je te helpen met het invullen van je personenbelasting.

Welke documenten dien je mee te nemen?

  • de aangifte(n)
  • de vorige aanslag (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)
  • alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen, ...)
  • alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven,...)