Print

Hoe wonen we in de toekomst?

Nieuwsbericht 6 augustus 2019

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen?
Hebben ze bossen en weiden om in te spelen?
Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt?
Staan zij met hun auto in de file?

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincie Antwerpen heeft hiervoor een eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen opgemaakt. Het is een conceptnota, die bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie.

Je kunt de conceptnota inkijken tijdens de openingsuren in het gemeentehuis in en erop reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde en zijn meer dan welkom. Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019, en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten, tussen 19.00 en 21.00 uur (je komt langs wanneer het jou past):
    • donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
    • maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42 - 2300 Turnhout

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.