Print

Heraanleg Zuiderdijk vanaf 21 oktober

Nieuwsbericht 14 oktober 2019

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, startte in maart 2019 met de aanleg van een dubbele ondergrondse elektriciteitskabel tussen Rijkevorsel en Beerse. Indien alles volgens planning verloopt, duren de werken tot eind 2019.

Op 21 oktober start de heraanleg van de wegenis in de Zuiderdijk. Om de hinder voor de bedrijven en verenigingen in de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, verloopt deze in drie fasen:

  • fase 1: werken ter hoogte van de fietsersbrug, de chiro, de voetbal en het Gemeentebos
  • fase 2: werken vanaf de voetbal tot de zwaaikom
  • fase 3: werken vanaf de Vlimmersebaan tot en met het einde van de bedrijvenzone.

De uitvoering van deze wegeniswerken is het sluitstuk van de werken van Elia langsheen het kanaal t.h.v. de Zuiderdijk.


klik op de afbeelding om deze in detail te bekijken.
 

De impact op de mobiliteit?

Tijdens de werken dient alle doorgaand verkeer de omleiding te volgen via de Vlimmersebaan en de Kievitsheide.

Elia treft enkele maatregelen om de impact op de mobiliteit tot een minimum te beperken. De bewoners hebben hierover reeds een brief ontvangen. Zo vinden de werken enkel overdag plaats tussen 7.00 uur en ten laatste 19.00 uur. Indien nodig worden dynamische lichten geplaatst om een vlotte doorgang langs de werf te verzekeren.

De voetgangers- en fietsersbrug die het centrum van Sint-Jozef verbindt met de Zuiderdijk zal - afhankelijk van de fases van de werken - tijdelijk afgesloten worden. Dit zal o.a. het geval zijn tijdens fase 1 vanaf 21 oktober. Tijdens het begin en het einde van de schooluren zullen gemachtigde opzichters zorgen voor een veilige doorgang over de brug.

De fiets- en voetpaden op de Zuiderdijk blijven steeds toegankelijk.

Naargelang de fase waarin de werken zich bevinden, worden de omleidingen tijdens de werken aangepast. Dit wordt aangegeven door de daarvoor voorziene omleidingsborden. Op deze borden staan pijlen vermeld om tot bij de aanwezige bedrijven en verenigingen te geraken.
Opgelet! Deze pijlen kunnen veranderen als er een nieuwe fase start.

Een overzichtsplan kun je via deze link downloaden.

Waarom zijn deze werken noodzakelijk?

De toename van warmtekrachtkoppelingen en windturbines in de Noorderkempen zorgt voor een groot aandeel gedecentraliseerde energieproductie. De nieuwe dubbele 150kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations van Rijkevorsel en Beerse zorgt ervoor dat die energie kan aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeert Elia eveneens in een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnetwerk in onze regio.