Print

Gezocht: leden voor de GECORO

Nieuwsbericht 8 juli 2019

Het lokaal bestuur is op zoek naar leden voor de GECORO, het adviesorgaan voor ruimtelijke ordening. Heb je voeling met ruimtelijke ordening en/of milieu? Stel je dan kandidaat voor 10 september.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO is het adviesorgaan inzake ruimtelijke ordening. Hierin zijn een aantal deskundigen en diverse maatschappelijke geledingen op het vlak van de ruimtelijke ordening of milieu vertegenwoordigd. In Rijkevorsel bestaat de GECORO uit dertien leden onder wie vijf deskundigen.

Gezocht: deskundigen

Al wie voeling heeft met ruimtelijke ordening en/of milieu kan zich kandidaat stellen als deskundige. Diploma’s zijn hierbij geen onmiddellijke vereiste. Kennis en ervaring kunnen aanzien worden als belangrijke elementen van deskundigheid.

Gezocht: leden van onderstaande verenigingen

  • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • verenigingen van handelaars
  • verenigingen van werknemers
  • verenigingen van land- en tuinbouwers
  • milieu- en natuurverenigingen

Je hebt een vinger in de pap, als je dat wilt. Het ruimtelijk beleid moet volgens de wetgeving in alle openheid gevoerd worden. Indien je vereniging of sector behoort tot één van de hierboven vermelde categorieën, stel je dan kandidaat voor deze adviesraad.

Kandidaturen dienen vóór 10 september 2019 bezorgd te worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel of per e-mail via secretariaat@rijkevorsel.be.