Print

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kempische kleiputten'

Het plangebied van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Kempische Kleiputten' omvat ontginningsbieden, tot natuurcomplexen geëvolueerde voormalige ontginningsgebieden en agrarische randzones aan weerszijden van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Het beslaat een oppervlakte van ongeveer 2 050 ha en is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Turnhout.

De Vlaamse Regering heeft het GRUP voorlopig vastgesteld op 22 december 2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Opmerkingen, bezwaren en adviezen kunnen ingediend worden van 6 februari 2018 tot en met 6 april 2018. Indienen kan op volgende manieren:

  • Ze moeten uiterlijk op 6 april 2018 per aangetekende brief worden toegezonden aan de Vlaamse Regering - p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Koning Albert II-laan 20 bus 7 - 1000 Brussel.
  • Ze kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op bovenstaand adres.
  • Ze kunnen digitaal kenbaar gemaakt worden via www.omgevingvlaanderen.be.

De bezwaren en opmerkingen kunnen ook tot 6 april 2018 tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het gemeentehuis bij de dienst omgeving.

Het GRUP 'Kempische Kleiputten' is te raadplegen via de website van Ruimte Vlaanderen en op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren.