Print

Gemeentebos Kievitsheide gesloten voor niet-inwoners

Nieuwsbericht 12 augustus 2020

Dit besluit werd op 1 september 2020 opgeheven.

Burgemeester Dorien Cuylaerts heeft een onmiddellijk verbod uitgevaardigd om het Gemeentebos Kievitsheide in Sint-Jozef Rijkevorsel te betreden. Deze maatregel geldt voor alle personen die niet in Rijkevorsel wonen. Daarnaast is er ook een uitdrukkelijk zwem- en vuurverbod van kracht.

De recente warme temperaturen zorgden ervoor dat heel wat personen de afgelopen dagen en weken verkoeling zochten in het Gemeentebos Kievitsheide. Heel begrijpelijk, maar jammer genoeg heeft het bestuur en de politie ter plaatse tal van inbreuken vastgesteld. Dit gaat van samenscholingen, schendingen van het zwemverbod, het achterlaten van zwerfvuil en sluikstort, tot het maken van vuurtjes. Opvallend hierbij is dat de personen die naar het Gemeentebos trekken zo goed als allemaal niet in Rijkevorsel wonen.

De huidige situatie brengt de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang, zeker met de maatregelen die momenteel van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken. Daarom vaardigt burgemeester Dorien Cuylaerts via een politieverordening het verbod uit om het Gemeentebos te betreden. Dit verbod geldt voor alle personen die niet in Rijkevorsel wonen en gaat onmiddellijk in. Het tijdelijk plaatsverbod kan - indien het niet eerder opgeheven wordt - een maand lang van toepassing zijn  en kan tweemaal hernieuwd worden. 

Daarnaast wordt het bestaande zwemverbod in het gebied Gemeentebos Kievitsheide uitdrukkelijke bekrachtigd. Ook is er sinds 7 augustus een algemeen rook- en vuurverbod van kracht, opgelegd door de Gouverneur van de provincie Antwerpen.

Personen die een inbreuk plegen op deze politieverordening riskeren een fikse GAS-boete.