Print

Gemeentebestuur vanaf 2018 eigenaar van sportcentrum De Valk

De gemeente Rijkevorsel wil het sportbeleid verder uitbouwen. Investeren in de nodige sportinfrastructuur draagt hier substantieel toe bij. Het gemeentebestuur heeft daarom sportcentrum De Valk aangekocht. Vanaf januari 2018 is de gemeente eigenaar van het pand en de omliggende terreinen.

Bij de Rijkevorselse sporters was er enige ongerustheid over de toekomst van sportcentrum De Valk. De gemeente deelde deze bekommernis. Daarom nam ze ook het initiatief om de wenselijkheid van de eventuele aankoop van het sportcentrum te onderzoeken, rekening houdend met ruimtelijke, financiële, technische en praktische aspecten. Onderhandelingen met de huidige eigenaars leidden inmiddels tot een akkoord over de verwerving voor een bedrag van € 1,5 miljoen.

Sportcentrum De Valk omvat de sportterreinen, de tennisvelden, de sporthal en de conciërgewoning. Het is gelegen in sport- en recreatiezone Sonsheide, waar het gemeentebestuur de sportinfrastructuur zoveel mogelijk wenst te centraliseren, zoals uitgetekend in het Bijzonder Plan van Aanleg.

Deze aankoop is dus vanuit verschillende invalshoeken een unieke aangelegenheid.

De gemeente zal vanaf begin januari 2018 eigenaar zijn van het sportcentrum. Met de huidige eigenaars en de sportverenigingen worden de nodige afspraken gemaakt om de overgangsperiode zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Meer info

Nieuwsbericht 8 januari 2018: Historisch moment voor Rijkevorsel: sportcentrum De Valk definitief in handen van de gemeente