Print

Gemeente test fietsstraten in schoolomgeving centrum

Nieuwsbericht 6 juni 2019

Op vrijdag 7 juni start het lokaal bestuur van Rijkevorsel met een proefopstelling voor fietsstraten in de schoolomgeving van het centrum van Rijkevorsel. In de Leopoldstraat, de Korte Molenweg, een gedeelte van de Molenstraat en de Banmolenweg verschijnen borden die aanduiden dat fietsers er voorrang hebben op gemotoriseerde voertuigen.

De proefopstelling blijft ongeveer drie maanden staan en zal nadien geëvalueerd worden door het lokaal bestuur. Bij een gunstig gevolg zullen de fietsstraten definitief in gebruik genomen worden. Ook in de schoolomgeving van Sint-Jozef wordt op termijn een fietsstraat ingericht.

Het lokaal bestuur wil met de fietsstraten de verkeersleefbaarheid en de veiligheid van de trage weggebruikers verbeteren in de schoolomgevingen. Het invoeren van fietsstraten kadert ook in het project 'Verkeersveilige gemeente' (zie nieuwsbericht 18 maart 2018).

Wat betekent dit nu concreet?

  In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels voor fietsers en bestuurders van motorvoertuigen:

  • Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als het een eenrichtingsstraat is
  • Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat,
  • Fietsers mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.
  • Bestuurders van motorvoertuigen mogen een fietsstraat inrijden, maar mogen geen fietsers inhalen
  • Bestuurders van motorvoertuigen mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.

  Voordelen

  • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld
  • Het is veiliger voor de fietser
  • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen
  • De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is

  Wat wijzigt er niet?

  • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden
  • Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers