Print

Gammel / Hoogstraatsesteenweg onderbroken door wegenwerken

Vanaf 13 november zal de N14 (Hoogstraatstesteenweg, Gammel & Leemputten) gedurende een aanzienlijke periode onderbroken worden omwille van geplande wegenwerken. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Ook voor De Lijn is er een omleidingsroute en worden er tijdelijke haltes geplaatst.

Update 21 februari 2018

Door de huidige en verwachte vorstperiode kunnen bepaalde werken niet uitgevoerd worden. Dit heeft tot gevolg dat het einde van de werken op de N14 opschuift naar eind maart 2018.

Update 26 januari 2018

 • Vanaf 29 januari worden er nutswerken in opdracht van Eandis uitgevoerd in de Heesbeekweg. Hierdoor is de Heesbeekweg tot het einde van deze werken afgesloten voor alle doorgaand verkeer vanaf het kruispunt met Kleine Gammel tot net voorbij de Angelicadreef.
 • Vanaf 19 februari 2018 wordt n.a.v. deze werken ook Bergsken afgesloten tussen de kruispunten met Kleine Gammel en het kruispunt met de Hoge Putweg. 

Wegenwerken

Aannemer Colas start op 13 november 2017 met de aanleg van nieuwe riolering en een nieuw wegdek in de straten Kleine Gammel (deel), Heesbeekweg (deel), Auwelijn, Bergsken (deel), Hoge Putweg (deel), Klaterstraat (deel), Kruisboogweg, Achtel (deel) en Gammel (deel).

 • In Kleine Gammel, tussen de Heesbeekweg en net voorbij de Karreweg, zal de riolering worden aangelegd en wordt een gedeelte van de rijweg heraangelegd in beton en een ander deel in asfalt.
 • In de Heesbeekweg, tussen de Angelicadreef en Kleine Gammel, komt een nieuwe asfaltverharding.
 • In Bergsken, tussen de Hoge Putweg en Kleine Gammel, gebeurt de heraanleg ook in asfalt.
 • De Auwelijn zal verhard worden in beton, net als de Kruisboogweg, tussen Gammel en Kleine Gammel.
 • Tussen Kleine Gammel en Achtel zal er op Gammel een nieuw wegdek in asfalt voorzien worden.
 • In de Klaterstraat wordt er gewerkt van Gammel tot net voorbij het kruispunt met de Zwartbossen. Ook hier komt een wegdek in asfalt.

Planning

Gammel (N14) wordt afgesloten op maandag 13 november en dit duurt minimaal tot de aanleg van de onderlaag. Daarna moet dan nog een toplaag en markering geplaatst worden. Bij een strenge winter en wanneer de tijd tussen de onderlaag en de toplaag te klein wordt om de weg tussentijds open te stellen, blijft de gewestweg gesloten tot de definitieve aanleg van de toplaag.

--> update 21 februari 2018: door de huidige en verwachte vorstperiode kunnen bepaalde werken niet uitgevoerd worden. Dit heeft tot gevolg dat het einde van de werken opschuift naar eind maart 2018.

Er wordt gewerkt in twee fases. De aannemer zal bewonersbrieven verspreiden als er specifieke hinder is te verwachten. 

Wens je meer details over de aard en de fasering van de werken, dan kun je terecht op de pagina wegenwerken in uitvoering. Hier vind je enkele presentaties terug die getoond werden tijdens de infovergaderingen.

Omleidingen

Alle doorgaand verkeer en het vrachtverkeer met een HTM van meer dan 3,5 ton dient een omleiding te volgen via Sint-Lenaarts en Hoogstraten. Deze omleiding verloopt als volgt (in twee richtingen):

 • N14: Gammel - Hoogstraatsesteenweg
 • Dorp Rijkevorsel
 • N131: Sint-Lenaartsesteenweg - Bevrijdingsstraat
 • N115: Hoogstraatsebaan - Hees - Sint-Lenaartseweg
 • N14: Lodewijck De Konincklaan - Leemputten - Gammel

In een aantal straten is er éénrichtingsverkeer van kracht, meer bepaald in de straten Merret en Hoge Putweg enerzijds en Bergsken en Heerbaan anderzijds. Het gedeelte Heerbaan tussen Bergsken en Merret blijft toegankelijk voor verkeer in beide richtingen. Ook is er enkelrichting voorzien in de Heesbeekweg tussen de Houtelweg en de Leemputten in de richting van de Houtelweg.

Het gedeelte van de Molenstraat, tussen rotonde en Sint-Luciestraat is verboden voor vrachtverkeer met een HTM van meer dan 3,5 ton. Er geldt ook een tonnagebeperking 3,5 ton voor de straten Achtel, Nering en Streepakker.

Fietsers en bromfietsers zullen steeds op één zijde van de gewestweg kunnen passeren, weliswaar in dubbele richting. Omwille van de veiligheid raden we fietsers en bromfietsers aan om de gewestweg te gebruiken voor verplaatsingen van of naar Hoogstraten. 

De Lijn: aangepaste dienstregeling

Vanaf 8 januari wordt de omleiding voor de busen van De Lijn aangepast. Meer info vind je hierover in het nieuwsbericht op de website

Tot en met de kerstvakantie is er voor De Lijn een afzonderlijke omleidingsroute uitgewerkt:

 • In de richting Rijkevorsel via Leemputten - Heesbeekweg - Kleine Gammel – Bergsken -  Heerbaan - Sint Lenaartsesteenweg
 • In de richting Hoogstraten via Sint-Lenaartsesteenweg – Merret – Heerbaan – Hoge Putweg - Kleine Gammel – Heesbeekweg - Leemputten

Tijdens de werken worden volgende haltes niet bediend: 

 • Achtel Kapel
 • Achtel Kerk
 • Achtelsteenweg
 • Angelicadreef
 • Gammel (halte Rovana)
 • Kleine Gammel
 • Nering     
 • Sint-Luciestraat
 • Vonderstraat

Er komt een tijdelijke halte in Leemputten juist voorbij de Heesbeekweg (zijde Hoogstraten).
Gebruikers van De Lijn kunnen tot en met de kerstvakantie ook steeds terecht aan de haltes aan de rotonde in het centrum van Rijkevorsel.

Winterdienst

De omleidingswegen worden prioritair behandeld in geval van sneeuw en ijzel.

Op de nieuw aangelegde wegen zal gedurende drie maanden niet gestrooid worden.