Print

Eerstelijnszone Kempenland legt reservelijsten aan voor de vaccinatiecentra

Nieuwsbericht 22 maart 2021 --> bijgewerkt op 6 april 2021

Eerstelijnszone Kempenland legt reservelijsten aan om geen vaccins verloren te laten gaan. Zo vullen ze de afspraken in van inwoners die hun afspraak hebben geannuleerd of niet kwamen opdagen voor hun afspraak.

Uitnodigingen voor vaccinaties worden verstuurd naargelang er vaccins beschikbaar zijn. Maar er zijn altijd mensen die annuleren of niet komen opdagen. Tot nu losten de centra dat op met een systeem van overboekingen. Nu willen ze een groter vangnet. Elke inenting brengt ons immers dichter bij het normale leven en dus mag er geen enkel vaccin verloren gaan. Daarom leggen de centra reservelijsten aan.

Iedereen kan zich inschrijven, maar er is wel één belangrijke voorwaarde: bij een oproep moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet je je daar kunnen aanmelden. Reageer je twee keer niet op een oproep, dan word je geschrapt van de lijst.

Inschrijven kan via www.elzkempenland.be.

Ook binnen de reservelijst wordt de rangorde gerespecteerd die in de vaccinatiecampagne geldt en die gebaseerd is op leeftijd en prioritaire groepen.

Algemene reservelijsten via onlineplatform QVAX

Sinds 6 april is het mogelijk om in te schrijven op een reservelijst via het onlineplatform QVAX. Eerstelijnszone Kempenland geeft echter de voorkeur aan haar eigen, reeds bestaande reservelijst. Heb je je toch al ingeschreven op de lijst van QVAX? Geen probleem. De eerstelijnszone houdt de lijst mee in de gaten zodat ze niemand over het hoofd ziet.

Stappenplan Eerstelijnszone Kempenland

De Eerstelijnszone werkt in vier stappen werken om telkens alle vaccins op te gebruiken:

  1. De medewerkers sturen uitnodigingen naar de prioritaire doelgroepen, zoals vastgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, volgens de beschikbare vaccins. Hierbij worden meer mensen aangeschreven om zo al een deel te kunnen opvangen van mensen die annuleren of niet opdagen.
  2. Huisartsen leggen reservelijsten aan met hoogrisicopatiënten boven de 45 jaar. Bij een oproep moet men direct kunnen vertrekken naar het vaccinatiecentrum.
  3. Er wordt een reservelijst aangelegd waarop iedereen zich individueel kan inschrijven. Wie zich inschrijft, moet bij een oproep zich binnen het uur kunnen aanmelden in het vaccinatiecentrum. De oudste kandidaten op deze lijst worden het eerst opgeroepen.
  4. Als er nog vaccins over zijn op het einde van de dag worden groepen mensen opgeroepen om zo geen vaccins verloren te laten gaan. Eerder gebeurde dit met de brandweer en de politie, de volgende groepen zijn de kinderopvang en kleuteronderwijzers. Als er bijvoorbeeld op het eind van de dag nog twaalf vaccins over zijn, wordt één contactpersoon bij een school gebeld die er dan kan voor zorgen dat twaalf mensen een vaccin komen halen. Door de stuurgroep ELZ Kempenland is eerst gekozen voor de kinderopvang en de kleuteronderwijzers omdat dit aansluit bij de prioritaire groepen zoals Kind & Gezin en zij in nauw contact staan met kinderen. Er wordt verder gekeken welke groepen hierna aangesproken kunnen worden. Van zodra hierover meer nieuws is, zullen die groepen daarover geïnformeerd worden.

Heb je nog vragen over vaccineren: www.elzkempenland.be of www.laatjevaccineren.be