Print

Droogte van 2018 erkend als landbouwramp

Nieuwsbericht 29 oktober 2018

De aanhoudende droogte in de lente en de zomer van 2018 is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. In Rijkevorsel konden land- en tuinbouwers reeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Om hun aanvraag af te ronden dienen ze nu zelf nog een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit is mogelijk tot en met 28 februari 2019.

Erkenning droogte 2018 als landbouwramp

Op vrijdag 26 oktober werd de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 definitief erkend als landbouwramp. Die erkenning kon enkel gebeuren omdat het een weerfenomeen was met uitzonderlijk karakter en er omvangrijke schade werd veroorzaakt.

Op basis van waarnemingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) wordt het hele Vlaamse grondgebied tot schadegebied gerekend. Volgende gewassen en aanplantingen komen in aanmerking voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

De totale schadevergoeding per schadelijder bedraagt maximaal € 62 400 euro. De Vlaamse Regering voorziet in de begrotingen voor 2019 en 2020 tweemaal € 27 500 000 voor de uitbetaling van de schadevergoedingen.

Afronden schadedossier door land- en tuinbouwers

In Rijkevorsel heeft de gemeentelijke schadecommissie in totaal 141 schadedossiers behandeld. De proces(sen)-verbaal van de definitieve schadevaststellingen werden inmiddels overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij.

Nu de landbouwramp officieel erkend is, hebben land- en tuinbouwers drie maanden de tijd - tot en met 28 februari 2019 - om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Die laatste behandelt de dossiers. Het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) vind je terug op de website van het Ministerie.

Bij het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag voeg je onderstaande bijlagen toe:

  • een kopie van het proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie of het verslag van een expert en de ereloonnota
  • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen
  • bewijsstukken van structurele investeringen om teeltschade door weersomstandigheden te voorkomen
  • bewijsstukken van eventuele extra gemaakte kosten
  • eventuele bewijsstukken van de geleden schade (foto's)
  • een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen

Hou rekening met het volgende:

  • je kunt slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.
  • de uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info

Departement Landbouw en Visserij
Inkomenssteun Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen
03 224 92 00
inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be