Print

Doe met je vereniging mee aan de zwerfvuilactie!

Nieuwsbericht 4 september 2020

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stilstaan op straat gooien of achterlaten op straat, in een park of een berm. Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor dat de straten en buurten vuil ogen. Zwerfvuil is ook voor veel burgers een bron van ergernis. Opruimen kost niet alleen veel geld, het vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen en middelen.

In Rijkevorsel worden verenigingen ingezet om zwerfvuil op te ruimen. Zij krijgen hiervoor een toelage. Ieder jaar start het lokaal bestuur een zwerfvuilactie op voor de erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen en de gewestwegen. 

De zwerfvuilactie loopt telkens van september tot juni. Het is mogelijk om je in te schrijven voor het seizoen 2020-2021 via het aanvraagformulier zwerfvuilactie (pdf). Dit kan tot 15 september.

De verenigingen verbinden zich er toe om vier keer per werkjaar deze opruimacties te organiseren. De gemeente voorziet voor alle deelnemers degelijk veiligheidsmateriaal zoals fluovestjes, werkhandschoenen, grijpers en vuilzakken. Voor verdere informatie kan je het subsidiereglement (pdf) raadplegen.