Print

Doe mee met de groepsaankoop dakisolatie en groendaken

Nieuwsbericht 12 maart 2019

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn. Bovendien voorziet Fluvius dit jaar nog een premie voor dakisolatie. Daarom wil het lokaal bestuur samen met IOK via een groepsaankoop de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren.

Tom Ruelens, woningkwaliteitsonderzoeker: ‘Vanaf 1 januari 2020 moet ik een woning ongeschikt verklaren als er geen dakisolatie aanwezig is. Nu investeren in dakisolatie is dus nodig!

Ga voor een geïsoleerd én groen dak

De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een groepsaankoop groendaken. Groendaken hebben tal van voordelen: ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen fijnstof en NOX uit de lucht.

Vrijblijvend inschrijven?

Meer informatie?

Kom langs op een infoavond waar dieper wordt ingegaan op groepsaankoop en krijg technische informatie over dakisolatie en groendaken. De infoavonden starten om 20.00 uur.

  • woensdag 24 april 2019 in Turnhout (Warande, Warandestraat 42)
  • woensdag 15 mei 2019 in Hoogstraten (Stadhuis, Vrijheid 149)
  • donderdag 19 september 2019 in Rijkevorsel (Leo Pleysierbibliotheek, Hoogstraatsesteenweg 19)
  • donderdag 10 oktober 2019 in Arendonk (Zaal De Wamp, Deroissart 5)

Wil je mee beslissen?

De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die dakisolatie of een groendak willen laten plaatsen. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving. De vergadering van de stuurgroep zal doorgaan op maandag 27 mei om 19.30 uur in Beerse.

De groepsaankoop kadert binnen het streekproject Kempen2020, het engagement van alle Kempense gemeenten om 20 % CO2 te besparen tegen 2020. Voor meer info kun je terecht op www.kempen2020.be.