Print

Brandfase rood in provincie Antwerpen

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daarom de brandfase rood in werking gesteld. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot enkele gebieden afgeraden. Moet je er toch zijn, wees dan zeer voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.

De natuurgebieden waar de toegang wordt afgeraden zijn de Eksterheide in Beerse, de Kalmthoutse Heide, De Merode, Most-Keiheuvel en de Tielenheide. Met de huidige omstandigheden vragen we om ook in de bossen in Rijkevorsel extra voorzichtig te zijn.
Code rood betekent dat het gevaar voor natuurbranden extreem hoog is. Dat houdt ook in dat beheerders en brandweer zeer waakzaam zijn. Als er een brand uitbreekt, zal de brandweer versterkt uitrukken. Er staat meer materieel en mankracht klaar en de brandtorens worden overdag bemand.

Verbod op kampvuren + rook-en vuurverbod in natuurgebieden

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om op 6 juli een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Onder de huidige omstandigdheden is het tenslotte ook niet toegestaan om vuurwerk af te steken. 

laatst bijgewerkt op vrijdag 6 juli 2018