Print

Bevraging 'Rijkevorsel blikt vooruit'

Nieuwsbericht 31 augustus 2020

Het lokaal bestuur lanceert een behoefteonderzoek voor de opstart van een nieuw lokaal dienstencentrum in Rijkevorsel. Hiervoor doen we beroep de expertise van Vonk3, een onderzoeks- en kenniscentrum rond kwaliteitsvol ouder worden. De gemeente gaat met de bevraging na welke noden er leven bij de burgers. Hierin komen vragen aan bod over de woning, de buurt, gezondheid, hulp en ondersteuning, sociale contacten, ... De vragenlijst peilt naar de huidige noden en behoeften, maar ook naar de toekomstige wensen en verwachtingen van onze inwoners.

Er wordt een vragenlijst bezorgd aan een geselecteerde steekproef van dorpsbewoners. Verschillende Rijkevorselnaren ontvangen daarom de komende dagen een brief met de vraag tot deelname.

Behoor jij tot de groep van deelnemers? Grijp dan zeker deze kans om jouw mening en ervaring anoniem mee te geven. De vragenlijst kan online ingevuld worden. Bij 65-plussers kan iemand langskomen die de vragenlijst persoonlijk afneemt.

Heb je een brief ontvangen om deel te nemen? Dan kun je met de code in de brief de bevraging invullen via www.rijkevorsel.be/rbv.