Print

Administratieve diensten lokaal bestuur gesloten vanaf 17 maart

Nieuwsbericht 16 maart 2020

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen. Met het nemen van deze maatregelen wil het bestuur de meest kwetsbare personen beschermen en de actoren binnen volksgezondheid helpen in het beheer van de epidemie. Alle actuele info hierover vind je op www.rijkevorsel.be/corona.

 

Sluiting administratieve diensten vanaf dinsdag 17 maart

Alle administratieve diensten van het lokaal bestuur sluiten vanaf dinsdag 17 maart de deuren.

ALLEEN VOOR HOOGDRINGENDE ZAKEN KUN JE EEN AFSPRAAK MAKEN MET DE DIENST BURGERZAKEN EN DE SOCIALE DIENST.

Een afspraak is enkel mogelijk op volgende tijdstippen:

  • maandag 9.00- 12.00 uur
  • woensdag 13.00 - 15.30 uur
  • vrijdag 9.00- 12.00 uur

Een afspraak maken kun je telefonisch tijdens de normale openingsuren via volgende contactgegevens.

  • Dienst burgerzaken: 03 340 00 30
  • Sociale dienst OCMW: 03 340 39 65

Heb je een andere vragen of meldingen?

Bezoek het e-loket op onze website!

  • Met je eID en een paar muisklikken krijg je toegang tot je persoonlijke dossiers, kun je attesten en een nieuwe PIN-code aanvragen. Kijk dus even op het e-loket of je via deze weg geholpen kan worden: www.rijkevorsel.be/eloket.

 

Overzicht beschikbaarheid diensten lokaal bestuur

De dienstverlening zoals hieronder vermeld, blijft van kracht tot er anders over wordt beslist.

Administratieve diensten

Dienst burgerzakenVanaf 17 maart enkel hoogdringende zaken op afspraak op maandagvoormiddag, woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.
Er is telefonische permanentie tijdens de 'normale' openingsuren: 03 340 00 30.
Sociale dienst OCMWVanaf 17 maart enkel hoogdringende zaken op afspraak op maandagvoormiddag, woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.
Er is telefonische permanentie tijdens de 'normale' openingsuren: 03 340 39 65.
De juridische dienst is enkel telefonisch (014 63 94 80) of per e-mail (greet.maes@ocmwmerksplas.be) bereikbaar. 
Onthaal gemeentehuis + sociale dienstGesloten vanaf 17 maart
Telefonische permanentie van 9.00 tot 16.00 uur
* onthaal gemeentehuis: 03 340 00 00
* onthaal sociale dienst: 03 340 39 65
Overige dienstenGesloten vanaf 17 maart
Telefonische permanentie tijdens de 'normale' openingsuren:
* dienst omgeving: omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 21 (bij voorkeur mailen)
* technische dienst: 03 340 00 76
* financiële dienst: 03 340 00 04
* dienst vrije tijd: 03 340 00 53

Dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 worden alle lopende openbare onderzoeken opgeschort en dit al minstens tot en met 24 april 2020. Meer info vind je in dit PDF-bestand.

Heb je specifieke vragen over deze maatregel? Neem dan contact op via omgeving@rijkevorsel.be.

Bibliotheek

De Leo Pleysierbibliotheek is tijdelijk gesloten.

Alle geleende materialen zijn verlengd tot 1 mei. De boekenschuif kun je zoals steeds gebruiken voor het binnenbrengen van materialen. Reservaties blijven klaarstaan tot één maand na de heropening van de bibliotheek.

Recyclagepark

Het recyclagepark is momenteel gesloten op bevel van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft op 31 maart besloten dat vanaf dinsdag 7 april de recyclageparken terug open mogen. Momenteel onderzoekt het lokaal bestuur onder welke strikte richtlijnen en veiligheidsvoorschriften dit dient te gebeuren. Meer informatie hierover volgt de komende dagen. 

De afvalophaling via IOK gaat voorlopig gewoon door zoals vermeld in de afvalkalender.

PMD-zakken zijn tijdelijk niet verkrijgbaar via de diensten van het lokaal bestuur. Hiervoor kun je vanaf 25 maart terecht bij vier Rijkevorselse winkels: Carrefour, De Joma, Framanneke en Funco.

Buitenschoolse Kinderopvang

De Kinderclub in het centrum en in Sint-Jozef blijven open. Wel worden er strengere maatregelen getroffen voor het brengen en ophalen van de kinderen. Zo mogen ouders de ruimte van de Kinderclub niet betreden. Wanneer zij bv. hun kinderen ophalen, dienen zij zich aan te melden bij de begeleiding en de begeleiders brengen de kinderen daarna tot bij hen. 

Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer

De lessen zijn opgeschort tot en met 3 april.

We roepen op om zoveel mogelijk kinderen thuis op te vangen. Er wordt opvang georganiseerd op de scholen, in het bijzonder voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er echt geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, kunnen ook terecht in de scholen.

Meer info: www.rijkevorsel.be/corona

Woonzorgcentrum en assistentiewoningen Prinsenhof

WZC Prinsenhof en de assistentiewoningen Prinsenhof zijn gesloten voor externe bezoekers. De maatregel loopt tot het einde van de paasvakantie.

Meer info: www.rijkevorsel.be/corona

Thuisdiensten en Minder Mobielen Centrale (MMC)

De noodzakelijke huisbezoeken blijven doorgaan. Uiteraard is voorzichtigheid hier ten zeerste aangewezen. Dit geldt ook voor de bedeling van de warme maaltijden en de poetshulp aan huis.

De Minder Mobielen Centrale blijft enkel haar taken uitvoeren voor noodzakelijk transport (bv. ritten naar het ziekenhuis).

Graveren fietsen

Het graveren van fietsen op 1 april is geannuleerd.

Zitting Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De geplande zitting van de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op maandag 30 maart is geannuleerd.

 

Medewerkers die door de afbouw van de dienstverlening geen of weinig werk hebben, worden waar mogelijk ingeschakeld voor andere diensten om mee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.