Toeslag belastingvrije som bij personenbelasting

Wat

Als je één of meer kinderen ten laste heeft, heb je recht op fiscale voordelen. Je belastingvrije minimum wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Daarnaast zijn er ook bijkomende toeslagen.

  • Voor elk kind jonger dan drie jaar waarvoor je geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt, heb je recht op een belastingvrije som.
  • De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meer toeslagen op de belastingvrije som.
  • Een kind met een handicap komt overeen met twee kinderen bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Voor een alleenstaande met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen ten laste) bedraagt de belastingvrije som € 1 440.

Voorwaarden

  • Voor kinderen jonger dan drie heb je geen kosten voor kinderopvang ingebracht.
  • Voor kinderen met een handicap heb je een attest waaruit blijkt dat een van je gezinsleden voor 66 % gehandicapt is.