Print

OCMW-raad

De OCMW-raad bestuurt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Rijkevorsel en is samengesteld uit negen raadsleden (inclusief de voorzitter). Ze worden bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De raad vergadert elf keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW. De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn is te vergelijken met de werking van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wat het besloten gedeelte betreft.

Uit de OCMW-raad worden de leden van het Vast Bureau verkozen. Zij komen enkele malen per jaar samen. Naast het Vast Bureau is er ook het Bijzonder Comité Sociale Dienst (maandelijks overleg) en het Bijzonder Comité Prinsenhof (tweemaandelijkse vergadering). Deze zittingen vinden plaats achter gesloten deuren en zijn dus niet toegankelijk voor het publiek.

Data OCMW-raden in 2018

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 19 april
 • 24 mei
 • 21 juni
 • 23 augustus
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Besluitenlijsten OCMW-raad

OCMW-raadsleden 2013-2018

De OCMW-raad telt in Rijkevorsel negen leden.

Leden Vast Bureau 2013-2018

Leden Bijzonder Comité Sociale Dienst 2013-2018

Leden Bijzonder Comité Prinsenhof 2013-2018