Print

Poetsdienst

Je kunt terecht bij de sociale dienst voor een poetshulp die je betaalt met (elektronische) dienstencheques. De sociale dienst richt zich tot alle ouderen met een specifieke nood voor poetshulp.

Wat kost het?

Een dienstencheque kost momenteel € 9 per gepresteerd uur. Er wordt in ononderbroken blokken van minimaal 3 of 4 uren gewerkt. Dat betekent dat je per dag poetshulp slechts € 27 à € 36 betaalt, tenzij je meer uren wenst uiteraard. Je geniet evenwel van de belastingaftrek voor alle aangekochte dienstencheques. Hiervoor ontvang je jaarlijks een attest van Sodexo dat je bij je belastingaangifte voegt.

Wat mag er van de poetsvrouw verwacht worden?

Je kiest zelf wanneer je een poetsvrouw wenst (wekelijks, meer dan eens per week, 2-wekelijks, …). Jouw poetsvrouw verricht het gewone wekelijkse onderhoud van bewoonde plaatsen voor privé-doeleinden (stof afnemen, stofzuigen, vloeren schuren en/of dweilen, stoep kuisen, schoonmaak van bereikbare vensters en ramen, onderhoud sanitair, bed opmaken en verschonen, glasgordijnen wassen).

Wat wordt er van jou verwacht?

  • Voldoende en aangepast, veilig materiaal om het werk naar behoren uit te voeren (sponsen, zeemvel, stabiele trapladder, synthetische dweilen, aftrekker, schoonmaakproducten,…);
  • Warm water ter beschikking stellen en tijdens de winterperiode verwarmde ruimtes, waar er moet gepoetst worden;
  • Elke afwezigheid, tenzij in geval van overmacht, tijdig melden aan de verantwoordelijke, dit om organisatorische redenen.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@rijkevorsel.be