Print

Klusjesdienst

Vaak wordt het OCMW geconfronteerd met mensen die een klusje in of rond het huis en de tuin  hebben, maar die omwille van hun ouderdom, hun invaliditeit, ziekte  of andere reden niet in staat zijn dit zelf te doen of dit door familie te laten doen.

Sinds enkele jaren beschikt het OCMW over een klusjesdienst, die onder bepaalde voorwaarden dit werkje komt opknappen.

Wie kan beroep doen op deze klusjesdienst?

  • ofwel bejaard zijn (alleenstaande of gezinnen)
  • ofwel alleenstaande mindervalide (+ 66 % invaliditeit)
  • ofwel alleenstaande man of vrouw zijn
  • ofwel steun genieten van het OCMW.

Hoe dan ook mag het maandelijks inkomen niet hoger zijn dan € 1 383,62 voor een alleenstaande en € 1 660,35 voor een gezin.

Er wordt wel een onderzoek gedaan door de sociale dienst om na te gaan of dit werk inderdaad in aanmerking komt, en of men aan de inkomstenvoorwaarde voldoet. Dit dient dan goedgekeurd te worden door het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW.

Voor welke werken kan men beroep doen op de klusjesdienst?

  • kleine onderhouds- of herstellingswerken aan een woning, waarvoor geen specifieke stielkennis vereist is en die beperkt is in tijdsduur (max. 3 werkdagen)
  • onderhoud van een tuin (max. 3 werkdagen)

De klusjes worden enkel aan de woning uitgevoerd die door de aanvrager  bewoond wordt, dus niet aan woningen die men verhuurt. De aanvrager zorgt zelf voor de nodige materialen die nodig zijn om de klusjes op te knappen.

De gebruiker betaalt een prestatie per uur, al naargelang het inkomen. Het minimumtarief bedraagt € 4,43 per uur. Voor het overige worden dezelfde tarieven gehanteerd als voor de poetsdienst. Indien er gebruik gemaakt wordt van de vrachtwagen van het OCMW, zal er een kilometervergoeding van € 0,44 aangerekend worden.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be